Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika
Käesolev avaldus reguleerib meie privaatsuspoliitikat seoses veebilehe kasutajatega (“Külastajad”), kes külastavad veebilehte ilma äritehinguteta, ning seoses Külastajatega, kes registreeruvad veebilehel äritehingute tegemiseks ja kasutavad erinevaid meie pakutavaid teenuseid (“Teenused”) (“Volitatud kliendid”).
“Isikuandmed”
mis tahes teave, mis võimaldab tuvastada või mille abil saab tuvastada, võtta ühendust või leida isiku, kellega see teave on seotud, sealhulgas, kuid mitte ainult, nimi, aadress, telefoninumber, faksinumber, e-posti aadress, finantsprofiilid, riiklik kindlustusnumber ja krediitkaardiandmed. Isikuandmete hulka ei kuulu anonüümselt (st ilma konkreetse kasutaja tuvastamiseta) kogutud teave ega demograafiline teave, mis ei ole seotud tuvastatud isikuga.
Milliseid isikuandmeid kogutakse?
Me võime koguda kasutajate põhiprofiili andmeid kõigilt meie külastajatelt. Me kogume oma volitatud klientidelt järgmist lisateavet: volitatud klientide nimed, aadressid, telefoninumbrid ja e-posti aadressid, ettevõtte liik ja suurus ning reklaamiinventari liik ja suurus, mida volitatud klient kavatseb osta või müüa.
Millised organisatsioonid koguvad teavet?
Lisaks meie poolt otse kogutavatele andmetele võivad meie kolmandatest isikutest müüjad (nt krediitkaardiettevõtted, arvelduskeskused ja pangad), kes pakuvad selliseid teenuseid nagu krediidi-, kindlustus- ja hoiuteenused, koguda seda teavet meie külastajatelt ja volitatud klientidelt. Me ei kontrolli, kuidas need kolmandad osapooled seda teavet kasutavad, kuid me nõuame neilt, et nad avalikustaksid, kuidas nad kasutavad külastajate ja volitatud klientide poolt neile esitatud isikuandmeid. Mõned neist kolmandatest isikutest võivad olla vahendajad, kes tegutsevad üksnes lülidena levitamisahelas ning ei kaitse, salvesta ega kasuta neile esitatud teavet.
Kuidas kasutatakse veebisaidil isikuandmeid?
Me kasutame isikuandmeid saidi isikupärastamiseks, asjakohaste teenuste pakkumiseks ning ostu- ja müügipäringute täitmiseks saidil. Me võime saata külastajatele ja volitatud klientidele e-kirju, mis puudutavad otsingu- või ostu- ja müügivõimalusi saidil või saidi eesmärgiga seotud teavet. Me võime kasutada isikuandmeid ka selleks, et võtta ühendust külastajate ja volitatud klientidega, et vastata konkreetsetele taotlustele või anda soovitud teavet.
Kellega võib teavet jagada?
Isiklikke andmeid volitatud klientide kohta võib jagada teiste volitatud klientidega, kes soovivad hinnata võimalikke tehinguid teiste volitatud klientidega. Me võime jagada koondandmeid meie külastajate kohta, sealhulgas demograafilisi andmeid külastajate ja volitatud klientide kohta, meie sidusasutuste ja kolmandate osapoolte müüjatega. Samuti anname teile võimaluse loobuda teabe saamisest või meiega või meie nimel tegutseva asutusega kontakteerumisest.
Kuidas säilitatakse isikuandmeid?
Meie poolt kogutud isikuandmeid hoitakse turvaliselt ja neid ei tehta kättesaadavaks kolmandatele osapooltele ega meie töötajatele, välja arvatud eespool kirjeldatud juhtudel.
Millised on külastajate valikuvõimalused seoses teabe kogumise, kasutamise ja levitamisega?
Külastajad ja volitatud kliendid võivad valida, kas nad ei soovi saada meilt ja/või meie müüjatelt ja sidusasutustelt soovimatut teavet või mitte võtta meiega ühendust, vastates e-kirjadele vastavalt juhistele või võttes meiega ühendust aadressil
Kas veebisait kasutab küpsiseid?

Küpsiseid kasutatakse mitmesugustel eesmärkidel. Me kasutame küpsiseid, et saada teavet külastajate eelistuste ja valitud teenuste kohta. Kasutame küpsiseid ka turvalisuse eesmärgil, et kaitsta meie volitatud kliente. Näiteks kui volitatud klient on sisse logitud ja ei kasuta veebisaiti kauem kui 10 minutit, logime ta automaatselt välja.
Kuidas kasutatakse sisselogimise andmeid?
kasutab sisselogimise andmeid, sealhulgas, kuid mitte ainult, IP-aadresse, internetiteenuse pakkujaid ja brauseri tüüpe, et analüüsida suundumusi, hallata saiti, jälgida kasutaja liikumist ja kasutamist ning koguda laiaulatuslikku demograafilist teavet.
Millistel partneritel või teenusepakkujatel on juurdepääs veebisaidi külastajate ja/või volitatud klientide isikuandmetele?
Meie saidil on ja on ka edaspidi partnerlussuhted ja muud suhted erinevate müüjatega. Nendel teenusepakkujatel võib olla juurdepääs teatavatele isikuandmetele, et kontrollida volitatud klientide õigust saada teenuseid. Meie privaatsuspoliitikat ei kohaldata selle teabe kogumise või kasutamise suhtes. Isikuandmete avalikustamine seaduse täitmiseks. Me avalikustame isikuandmeid, et täita kohtumäärust, kohtukutset või õiguskaitseorganite avaldamisnõuet. Avaldame isikuandmeid ka siis, kui see on mõistlikult vajalik meie külastajate ja volitatud klientide turvalisuse kaitsmiseks.
Kuidas säilitatakse veebisaidil isikuandmeid?
Kõik meie töötajad tunnevad meie turvapoliitikat ja -tavasid. Meie külastajate ja volitatud klientide isikuandmed on kättesaadavad ainult piiratud arvule kvalifitseeritud töötajatele, kellele on antud parool, mis võimaldab juurdepääsu nendele andmetele. Me vaatame korrapäraselt läbi oma turvasüsteemid ja -protsessid. Tundlikku teavet, näiteks krediitkaardi numbreid või riiklikke kindlustusnumbreid, kaitstakse krüpteerimisprotokollide abil, mida kasutatakse interneti teel saadetava teabe kaitsmiseks. Kuigi me võtame kaubanduslikult mõistlikke meetmeid, et tagada saidi turvalisus, võivad elektrooniline side ja andmebaasid olla vigade, haavatavuse ja häkkimise objektiks ning me ei saa garanteerida, et selliseid sündmusi ei toimu, ning me ei vastuta külastajate või volitatud klientide ees selliste sündmuste eest.
Kuidas saavad külastajad parandada ebatäpsusi isikuandmetes?
Külastajad ja volitatud kliendid võivad meiega ühendust võtta, et ajakohastada oma isikuandmeid või parandada ebatäpsusi, saates meile e-kirja aadressil
Kas külastaja saab veebisaidil kogutud isikuandmeid kustutada või keelata?
Pakume külastajatele ja volitatud klientidele võimalust kustutada ja/või eemaldada isikuandmeid saidi andmebaasist, võttes ühendust . Varukoopiate ja kustutamiskirjete tõttu ei pruugi siiski olla võimalik külastaja kirje kustutamine, ilma et osa allesjäänud teabest säiliks. Kui üksikisik taotleb oma isikuandmete deaktiveerimist, kustutatakse need funktsionaalselt ning me ei müü, anna edasi ega kasuta neid isikuandmeid muul viisil.
Mis juhtub, kui privaatsuspoliitika muutub?
Me teavitame oma külastajaid ja volitatud kliente meie privaatsuspoliitika muudatustest, avaldades need veebilehel. Kui me siiski muudame oma privaatsuspoliitikat viisil, mis võib kaasa tuua isikuandmete avalikustamise, mida külastaja või volitatud klient on eelnevalt palunud mitte avalikustada, võtame külastajaga või volitatud kliendiga ühendust ja anname talle võimaluse sellist avalikustamist takistada.
Viited:
Pakub linke teistele veebisaitidele. Pange tähele, et ühel neist linkidest klõpsates jõuate teisele veebisaidile. Soovitame teil lugeda nende lingitud saitide privaatsusavaldusi, kuna nende privaatsuspoliitikad võivad meie omadest erineda.